Meld på barna nå!

Tilbudet gis i skolens høstferie, det vil si i uke 41 (9. oktober–13.oktober). Ferie-SFO er sentralisert for alle skolene i Gran, på Brandbu barneskole.

Åpningstider disse dagene er klokka 07.00–16.30. Kjernetid er klokka 10.00–15.00 og det er i dette tidsrommet hvor vi legger opp til turer og spesielle aktiviteter. Barna har med matpakke til frokost, men får servert lunsj/varmmåltid og frukt/yoghurtmåltid på SFO. 

Dagene på ferie-SFO er hyggelige dager med mye lek, fine turer og god mat. 

Slik melder du på

Du må melde på ditt/dine barn innen fristen torsdag 14. september.

Påmeldingsskjemaet finner du her:

Du finner også skjemaet ​på skolenes nettsider og gjennom melding i Transponder. 

Et tilbud for barn på 1.–4. trinn

Ferie-SFO er et felles tilbud for alle barneskolene i Gran kommune. Tilbudet er for barn på 1.–4. trinn. 

Se priser for opphold og kost i vår prisliste. Vi gir ingen søskenmoderasjon på ferie-SFO.

Tilbudet er kun hele dager, og du må betale for alle påmeldte dager (også de som eventuelt ikke brukes). Minst tolv barn må være påmeldt hver dag for at vi kan ha et tilbud. Dersom det er påmeldt færre barn, kan enkeltdager bli avlyst.