SU på Jaren skole består av:

 • Linda Eidsand Skiaker, leder
 • Madelen Carina Mensach Dyrud
 • Morten Bleken
 • Torun Haga Skiaker
 • Lise Myhre
 • Harry Teisbo Haldorsen
 • Anne Johannessen
 • representant fra elevrådet
 • representant fra elevrådet
 • politisk representant blir valgt i november 2023
   

Referater fra møter i SU på Jaren skole