Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell , elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til elevers helse, trivsel og sikkerhet.

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten på Hadeland videregående skole.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

Helsesykepleiers oppgaver:

  • helseundersøkelser
  • vaksinasjon             
  • undervisning/helseopplysning
  • enkelt- og gruppesamtaler
  • samarbeid med foreldre, lege, fysioterapeut, PPT, skole m.m.

Oversikt over når helsesykepleier er på de ulike skolene

Bjoneroa barnehage/skole (onsdag)
Karianne Bleken Brænden
helsesykepleier
40 90 99 50
karianne.bleken.braenden@gran.kommune.no

Brandbu barneskole (mandag–fredag)
Kari Avtjærn
helsesykepleier
95 07 09 15
kari.avtjern@gran.kommune.no

Fredheim skole (tirsdag og annenhver fredag)
Astri-Anette Engesvoll Aaserud
helsesykepleier
90 11 93 82
astri.anette.engesvoll.aaserud@gran.kommune.no

Grymyr skole (annenhver onsdag)
Merete F. Moen
helsesykepleier
41 50 61 05
merete.moen@gran.kommune.no

Jaren skole (onsdag og fredag)
Ragnhild Knutsen Nordengen
helsesykepleier
91 34 02 57
ragnhild.knutsen.nordengen@gran.kommune.no

Moen skole (mandag, torsdag og annenhver tirsdag)
Merete F. Moen
helsesykepleier
41 50 61 05
merete.moen@gran.kommune.no

Sanne skole (tirsdag og onsdag)
Lise H. Bålerud
helsesykepleier
95 01 43 51
lise.balerud@gran.kommune.no

Trintom skole (mandag, tirsdag og onsdag)
Anne Berit Rustad
helsesykepleier
90 80 25 16
anne.berit.rustad@gran.kommune.no

 

Brandbu ungdomsskole (mandag, onsdag, torsdag og annenhver fredag)
Astri-Anette Engesvoll Aaserud
helsesykepleier
90 11 93 82
astri.anette.engesvoll.aaserud@gran.kommune.no

Gran ungdomsskole (mandag, tirsdag og torsdag)
Anne-Hilde Seigerud
helsesykepleier
90 71 66 71
anne-hilde.seigerud@gran.kommune.no

Hadeland videregående skole (mandag-fredag)
Inger Marit Haugen
helsesykepleier
92 27 73 38
inger.marit.haugen@gran.kommune.no