Skal barnet starte på skolen til høsten? Da må barnet først være skrevet inn og ha vedtak om skoleplass, før dere kan søke om SFO-plass.

Slik søker du om SFO-plass

Du søker om SFO-plass via digitalt søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden. Du må logge deg inn med ID-porten (MinID eller BankID).

Husk å skrive hvilke dag(er) du søker om SFO-plass i feltet «Kommentar fra foresatte». Du får svaret på søknaden samme sted som du søker, i Visma Flyt skole.

I avsnittene under finner du bilder som illustrerer hvordan du går fram i Visma Flyt Skole for å søke om, endre eller si opp SFO-plass.

Vedtak om SFO-plass  kommer i din digitale postkasse eller i vanlig post.

1. Logg inn på Visma Foresatt portal

Alle foresatte må logge seg inn på Visma Foresatt portal.

Bilde av innloggingssiden til Visma Flyt Skole

2. Logg inn med ID-porten

Logg inn med ID-porten.

Bilde av innloggingssiden til Foresattportal i Visma.

3. Velg søknader

For å søke om ny SFO-plass, endre eller si opp plass, må du først klikke på knappen søknader, deretter må du klikke på SFO søknad, endringer og oppsigelse.

Bilde av Visma sin nettside hvor du kan velge søknader og SFO søknad, endringer og oppsigelse.

4. Velg ønsket aktivitet

Her velger du om du skal søke SFO-plass, gjøre endringer eller si opp SFO-plass.

Bilde av Visma sin nettside hvor du kan velge mellom søk SFO plass, gjør endringer i SFO plassen eller si opp SFO plass.

5. Velg startdato

Fyll inn i skjemaet ønsket startdato.

Bilde av kalender for å velge startdato i SFO.

6. Velg type plass

Velg type plass. Prisen på oppholdet er inkludert kost. Husk å skrive inn hvilke ukedager du ønsker SFO-opphold.

Bilde av Visma sin side hvor du kan velge type plass på SFO. Rubrikk for å skrive inn ønsket SFO opphold og foresattes kommentar.

7. Kontroller skjema og send inn

Kontroller at alle opplysninger i skjemaet stemmer og send inn.

Bilde av oppsummeringside hvor du kan sjekke at all informasjon stemmer.

Informasjon til deg som har SFO-plass

Har ditt/dine barn SFO-plass dette skoleåret? Hvis du ønsker å beholde like mange påmeldte dager neste skoleår, skal du ikke sende inn ny søknad eller søke om å endre plassen.
Den SFO-plassen du har fått, gjelder fram til og med 4. klasse, så lenge du ikke søker om endring eller sier opp plassen.

Ønsker du å bytte dager, kan du gi beskjed til skolen via Transponder eller via telefon.

Har du lav inntekt kan du ha rett til redusert betaling. Husk at du må søke hvert år, innen 1. august.